Thursday, August 10, 2017

הרב זמיר כהן ✡ הלכות נטילת ידיים ✡ Rabbi Zamir Cohen, Laws of Washing Hands ✡


במסגרת פינת ההלכה, נלמד עם הרב זמיר כהן נושאים הלכתיים שונים, המוגשים על ידו בבהירות ובקצרה.
והפעם: הלכות נטילת ידים.


פרסם את הסרטון בכל דרך שהיא למכריך למען היות זיכוי רבים, הזכות הזאת תעמוד לך בעזרת השם, להצלחה ברוחניות ובגשמיות, ובכל אשר תעשה/י אמן ואמן!


הרב זמיר כהן, הלכות נטילת ידיים / Rabbi Zamir Cohen, Laws of Washing Hands ✡

belief,ethics,faith,judaism,law,laws,laws of washing hands,rabbi zamir,rabbi zamir cohen,religion,spiritual,spirituality,torah,washing hands,zamir,zamir cohen,אמונה,הלכה,הלכות,הלכות נטילת ידיים,הרב,הרב זמיר,הרב זמיר כהן,זמיר,זמיר כהן,ידיים,יהדות,כהן,מוסר,נטילת,נטילת ידיים,נטילת ידים,קודש,קודש להשם,רוחני,רוחניות,תורה

No comments:

Post a Comment